Now showing items 1-1 of 1

    • УПРАВЛЕНСКО ОБЩУВАНЕ В СЪДЕЯТЕЛСКА СРЕДА 

      Алексиева, Десислава; Aleksieva, Desislava (АИ "Ценов", 2015)
      Общуването е основна част от управленската дейност. То се проявява и развива под въздействието на множество фактори в определена среда. Възможността на управленското общуване да въздейства и да формира съдеятели – позитивни, ...