Now showing items 1-2 of 2

  • ПРАВНИ И СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ ПРИ ОБЛАГАНЕТО НА СТОПАНСКИТЕ СУБЕКТИ С КОРПОРАТИВНИ ДАНЪЦИ 

   Баташки, Георги; Димитров, Пенко; Андреев, Иван; Batashki, Georgi; Dimitrov, Penko; Andreev, Ivan (АИ "Ценов", 2012)
   Изследването на влиянието на сложни финансово-икономически категории, понятия и инструменти от данъчната теория и практика е с определящо значение, както за стопанската активност на предприятията, така и за фискалната ...
  • ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР 

   Баташки, Георги; Ималова, Диана; Кънева, Тотка; Андреев, Иван; Вечев, Венцислав; Batashki, Georgi; Imalova, Diana; Kaneva, Totka; Andreev, Ivan; Vechev, Ventsislav (АИ "Ценов", 2012)
   Настоящото научно изследване анализира състоянието на съществуващата счетоводна практика в предприятията от публичния сектор. Непрекъснато нарастващите изисквания към създаваната счетоводна информация за дейността на всяко ...