Now showing items 1-1 of 1

    • ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В КЛОН НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО 

      Атанасова, Христина; Atanasova, Hristina (АИ "Ценов", 2012)
      Една от най-често използваните форми за извършване на застрахователна дейност на територията на Р България е учредяването на клон. Откриването на клон е възможност. То е право на застраховател със седалище от държава-членка, ...