Now showing items 1-1 of 1

    • СПЕЦИФИКА НА ВЗАИМОЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА КООПЕРАЦИЯ 

      Атанасова, Христина Тодорова; Atanasova, Hristina Todorova (АИ "Ценов", 2015)
      Настоящата статия има за цел да извлече спецификите на кооперацията-застраховател от другите кооперативни сдружавания като обикновената кооперация, жилищно-строителната кооперация и Европейското кооперативно дружество.Тя ...