Now showing items 1-1 of 1

    • КОНЦЕСИЯТА - СЪВРЕМЕННА АЛТЕРНАТИВА НА ТРАДИЦИОННОТО ПУБЛИЧНО УПРАВЛЕНИЕ 

      Вълканова, Мария; Тодорова, Неда; Мехмед, Хайрие; Valkanova, Мaria; Todorova, Neda; Mehmed, Hayrie (АИ "Ценов", 2013)
      Концесията се идентифицира като инструмент за постигане на стратегическите цели за икономическо развитие. В настоящата разработка, при разглеждане на концесията като съвременна алтернатива на традиционното публично управление, ...