Show simple item record

dc.contributor.authorАнгелов, Георги
dc.date.accessioned2016-05-31T13:15:11Z
dc.date.available2016-05-31T13:15:11Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1980
dc.description.abstractСлед въвеждането на валутен борд в България, ролята на БНБ се промени драматично. Но структурата на централната банка не се промени достатъчно, за да съответства на новата ситуация. Материалът започва с преглед на появата и развитието на парите и централните банки, различните типове монетарни системи и функциите на парите. Изследват се евентуалните проблеми с ликвидността на банковия сектор с кратко описание на системата за ликвидност в Хонг Конг, необходимостта от намесата на централната банка в дейността на търговските банки и ефективността на БНБ. След това авторът изследва проблемите, създадени от съществуването на основен лихвен процент, кредитор от последна инстанция и застраховка на депозита, както и проблемите, свързани с обмена на валута и кредитирането на правителството - и прави някои конкретни препоръки. В последните части се изследва основаният върху пазара банков надзор в Нова Зеландия и необходимостта от по-голяма прозрачност и финансова подотчетност от страна на БНБ.After the introduction of Currency Board Arrangement in Bulgaria the role of the Bulgarian Nation Bank changed dramatically. However, the Central bank’s structure hasn’t changed enough to fit the new situation. The paper starts with a review of the emergence and development of money and central banks, the different types of monetary arrangements and the functions of the money. The study examines the alleged liquidity problems of the banking sector with a brief description of the Hong Kong’s system of liquidity management, the need for central bank involvement in the commercial banks’ activities and the efficiency of the Bulgarian national bank. Later the author investigates the problems, created by the existence of the main interest rate, lender of last resort and deposit insurance as well as the problems, connected with the exchange commission and lending to government and gives some concrete recommendations. In the last sections the study examines the New Zealand’s market-based banking supervision system and the need for more transparency and accountability on the part of Bulgarian Nation Bank.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectcentral banksbg_BG
dc.subjectfree bankingbg_BG
dc.subjectmoneybg_BG
dc.subjectinstitutional reformbg_BG
dc.subjectbanking supervisionbg_BG
dc.subjectBulgariabg_BG
dc.subjectdeposit insurancebg_BG
dc.subjectlender of last resortbg_BG
dc.subjectcurrency boardsbg_BG
dc.subjectцентрални банкиbg_BG
dc.subjectсвободно банкиранеbg_BG
dc.subjectпариbg_BG
dc.subjectинституционална реформаbg_BG
dc.subjectбанков надзорbg_BG
dc.subjectБългарияbg_BG
dc.subjectвалутен бордbg_BG
dc.titleИНСТИТУЦИОНАЛНИ РЕФОРМИ И ПРОМЕНИ В БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record