Show simple item record

dc.contributor.authorНайденова, Снежана
dc.date.accessioned2016-06-02T06:50:59Z
dc.date.available2016-06-02T06:50:59Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2014
dc.description.abstractЕволюционната теория е продължение и синтез на институционализма и неокласицизма. Използва три подхода: генетичен, механистичен и теологичен. Тя търси допирни точки между водещите икономически течения и ги свързва чрез нов еволюционен подход. Въвежда допълнителни променливи с цел да разшири и задълбочи институционалния анализ. Неравновесните процеси и състоянието на статично равновесие се представят като едновременно съществуващи. Въз основа на тези схващания се развива идеята за новите видове структури, с помощта на които се преодолява застоят и стагнацията в икономиката. Това прави еволюционната теория особено актуална при обясняване на днешните и бъдещите промени в обществено-икономическото развитие.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectеволюционна теорияbg_BG
dc.subjectинституционализъмbg_BG
dc.subjectнеокласицизъмbg_BG
dc.subjectсинтезbg_BG
dc.titleЕВОЛЮЦИОННАТА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ – ОПИТ ЗА СИНТЕЗ НА ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА С НЕОКЛАСИЦИЗМАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record