Show simple item record

dc.contributor.authorНайденова, Снежана
dc.date.accessioned2016-06-02T06:52:16Z
dc.date.available2016-06-02T06:52:16Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2016
dc.description.abstractВ статията се проследява обществено-културната матрица на стопанското развитие, връзката между християнската етика и икономиката, субсидиарността, интеграцията и солидарността като необходимо условие за изграждането на хуманистична икономика. Доказва се, че стопанството като едно от най-важните средства за човешкото съществуване има опасност да се превърне в икономизъм, когато духът се отделя от материята. Обръща се внимание на интермедиарните групи, чрез които се балансира отношенията между личността и крупните организационни структури и се влияе върху стопанската етика като основа на икономическия строй. This article studies the socio-cultural matrix of economic development, the connection between Christian ethics and economics, subsidiary, integration and solidarity as necessary condition for establishment of humane economics. Author argues that there is a danger for economy, as a substantial agency of human existence, to turn in economics when the spirit moves away from the matter. He pays attention to intermediary groups, trough which the relation between person and big organizational structures is balanced.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectхристиянска етикаbg_BG
dc.subjectикономикаbg_BG
dc.subjectхуманистична икономикаbg_BG
dc.subjectстопанска етикаbg_BG
dc.subjectинтермедиарни групиbg_BG
dc.subjectChristian ethicsbg_BG
dc.subjecteconomybg_BG
dc.subjecthumane economicsbg_BG
dc.subjecteconomic ethicsbg_BG
dc.subjectintermediary groupsbg_BG
dc.titleХРИСТИЯНСКАТА ЕТИКА И ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record