Show simple item record

dc.contributor.authorВърбанов, Иван
dc.date.accessioned2016-06-02T06:58:13Z
dc.date.available2016-06-02T06:58:13Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2019
dc.description.abstractНастоящият материал е посветен на икономическите аспекти в творчеството на испанските теолози от късната схоластика, творили главно в Саламанка през ХV и ХVІ век. В него се поставят две задачи. Първо, да се анализират рефлексиите върху икономическите възгледи на испанските схоластици в историята на икономическите идеи. Обосновава се разбирането, че началото на икономическата наука трябва да се търси не в ХVІІІ век, а в епохата на късната средновековна схоластика. Втората задача е да се експлицира значението на философско-теологическите и нравствено-икономически идеи на школата от Саламанка за съвременния икономическия персонализъм и за австрийската икономическа школа. Общата характерна черта на тези школи, независимо от техните исторически, теоретични, методологически и други различия е, че те са варианти The present paper is devoted to the economic ideas of the late Scholastics Spanish theologians of 15th and 16th century - especially Salamanca school. It has two tasks. First, to analyze reflections on economic ideas of Spanish Scholastics in the history of economics thought. It is clamed that the beginning of economics as a science should be referred to the late Mediaeval Scholastics. Second task is to explicate the significance of (philosophical, theological, ethical and economic views of) Salamanca School for modern economic personalism and Austrian school of economics. The common characteristic of these schools, notwithstanding of their historical, theoretical, methodological, and other differences, is that they are variants of the same idea - the idea of economic freedom.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectкъсна схоластикаbg_BG
dc.subjectшколата от Саламанкаbg_BG
dc.subjectавстрийска школаbg_BG
dc.subjectикономически персонализъмbg_BG
dc.subjectсубективизъмbg_BG
dc.subjectсвободаbg_BG
dc.subjectLate Scholasticsbg_BG
dc.subjectSalamanca schoolbg_BG
dc.subjectAustrian school of economicsbg_BG
dc.subjecteconomic personalismbg_BG
dc.subjectsubjectivismbg_BG
dc.subjectfreedombg_BG
dc.titleКЪСНАТА СХОЛАСТИКА - ПРЕДВЕСТНИЦА НА СВОБОДНАТА ПАЗАРНА ИКОНОМИКАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record