Show simple item record

dc.contributor.authorЦонева, Иванка
dc.date.accessioned2016-06-02T08:29:43Z
dc.date.available2016-06-02T08:29:43Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2065
dc.description.abstractОбщественото мнение се разглежда като хетерогенна смес от рационални убеждения, ирационални стереотипи и емоционални вярвания на отделните ин- дивиди от целевата публика. За консолидирането му се предлагат психологи- чески обосновани похвати и тактики. Те трябва да са съобразени както с рацио- налните и емоционалните характеристики, така и със знака на съставящите го индивидуални мнения – положителен, нулев, отрицателен. Всеки подход е илюстриран с пример от практиката.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.titleМАНИПУЛИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ – ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ОСНОВИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record