Show simple item record

dc.contributor.authorДимитрова, Полина
dc.date.accessioned2016-06-02T10:43:58Z
dc.date.available2016-06-02T10:43:58Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2091
dc.description.abstractШироко разпространено в икономическата литература и практика е мнението, че показателят на обща ликвидност не дава точна представа за краткосрочното финансово състояние на фирмата, в сравнение с този на бърза ликвидност. В основата на тази теза, като причина се изтъква по-големият времеви период, който е необходим на материалните запаси да се трансформират в налични парични средства. Настоящата статия представя емпиричен анализ за влиянието на материалните запаси върху ликвидността на АЕЦ “Козлодуй” като единствената атомна електроцентрала в България, реално оперираща в подотрасъл “Ядрена енергетика”. Проведеният анализ показва, че с оглед характера и структурата на материалните запаси, с които централата разполага, последните оказват слабо влияние върху краткосрочното й финансово състояние и в последствие на това, коефициентите на обща и бърза ликвидност следва да се тълкуват като носещи една и съща информация за ликвидността на дружеството. The opinion that ratio of current liquidity can’t represent as accurately financial firm position as ratio of quick liquidity is widely spread in economical literature and practice. This statement is based on the idea that material funds require large time period to become financial resources. This article represents an empirical analysis about impact of material funds over liquidity of NPP Kozloduy, which is the only nuclear power-plant in Bulgaria. Our empirical analysis shows that the structure of NPP Kozloduy’s material funds has little impact over its liquidity. Thus the ratios of current and quick liquidity both represent the same information about short term financial status of the firm.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectликвидностbg_BG
dc.subjectматериални запасиbg_BG
dc.subjectстепен на влияниеbg_BG
dc.subjectкорелацияbg_BG
dc.subjectядрена енергетикаbg_BG
dc.titleПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ ВЪРХУ ЛИКВИДНОСТТА НА ФИРМИТЕ ОТ ПОДОТРАСЪЛ ‘ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА’bg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record