Show simple item record

dc.contributor.authorКостова, Снежана
dc.contributor.authorГеоргиева, Нонка
dc.date.accessioned2016-06-02T11:16:22Z
dc.date.available2016-06-02T11:16:22Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2103
dc.description.abstractЦел на настоящата статия е да бъдат описани основните етапи на методология за количествена (монетарна) оценка на външните разходи, свързани със здравето на хората и околната среда, както и съществуващите информационни продукти за нейното практическо приложение. За илюстрация на методологията са представени резултати за външните разходи при производство на ел. енергия от централа, работеща с въглища и разположена в централната част на Европа, получени с една от версиите на продукта EcoSense. The goal of presented paper is to describe main steps of the Impact Pathway Methodology for external costs calculation and the existing software tools for its practical application. Results for external costs from coal fired power plant located in the central part of Europe are presented. The results are obtained by one of the versions of the software tool EcoSense.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectустойчиво развитиеbg_BG
dc.subjectвъншни разходиbg_BG
dc.subjectsustainable developmentbg_BG
dc.subjectexternal costsbg_BG
dc.titleКОЛИЧЕСТВЕНО ИЗМЕРВАНЕ НА ВЪНШНИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ВЗЕМАНЕТО НА УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record