Show simple item record

dc.contributor.authorАнгелов, Ангел
dc.date.accessioned2016-06-02T12:55:09Z
dc.date.available2016-06-02T12:55:09Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2124
dc.description.abstractСубектът, от който зависи създаването, характера и реализирането на митническата политика у нас е митническата администрация. Присъединяването към Европейския съюз изисква засилване на институционалния и административния капацитет на страната-кандидатка, защото някои от асоциираните страни, каквато е и Р. България ще формират бъдещата външна граница на този съюз, което означава, че ще защитават икономическите му интереси, живота и здравето на неговите граждани. Успешното изпълнение на тези функции изисква адекватна подготовка и компетентност на митническата администрация. Дали това е така е въпрос, отговор на който се опитва да даде настоящата разработка.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectмитническа политикаbg_BG
dc.subjectмитническа администрацияbg_BG
dc.subjectобучениеbg_BG
dc.subjectЕвропейски съюзbg_BG
dc.titleАСПЕКТИ НА ПОДБОРА И ОБУЧЕНИЕТО НА МИТНИЧЕСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В ПРОЦЕСА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА Р. БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕСbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record