Show simple item record

dc.contributor.authorМарков, Огнян
dc.contributor.authorТодоров, Тодор
dc.date.accessioned2016-06-03T08:24:47Z
dc.date.available2016-06-03T08:24:47Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2170
dc.description.abstractБВП е най-важният синтетичен макроикономически показател, характеризиращ ефективността от функционирането на икономическата система. Той се намира в много силна зависимост от производителността на труда и конкурентоспособността на икономиката. От тази гледна точка всяко изследване на БВП е актуално и е израз на желанието да бъде внесен макар и минимален принос в общия стремеж на българския народ за равноправно вписване в европейските и световните структури. На базата на резултатите от проекта се прави опит за очертаване на приоритетните области, в които органите за държавно управление у нас би следвало в бъдеще да съсредоточат своите усилия, за да настъпи видим положителен прелом в политиката на темповете на растеж на БВП, в посока на тяхното повишаване с цел догонване на Европейските стандарти. GDP is the most important synthetic macroeconomic indicator, characterizing the effectiveness of the economic system’s functioning. GDP is strongly dependent on the productivity and the economic competitiveness. From this point of view any research of the GDP is a question of present interest and it is an expression of the desire to make some contribution to the Bulgarian nation’s ambition to be an equal partner in the European and the World institutions. We will try, on the basis of the research results, to outlay the priority aspects, which should be the basic aim of the Government authorities in the country in order to achieve evident positive turning point in the growth rate of GDP, as the basic aim is to increase these growth rates in order to gain on the European standards.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectбрутен вътрешен продукт (БВП)bg_BG
dc.subject“зелен БВП”bg_BG
dc.subject“черен БВП”bg_BG
dc.subjectикономика на знаниетоbg_BG
dc.subjectикономически растежbg_BG
dc.subjectLisbon Strategybg_BG
dc.subjecteconomic growthbg_BG
dc.subjectemploymentbg_BG
dc.subjectknowledge economybg_BG
dc.subjectnew economybg_BG
dc.titleРЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО РОЛЯТА НА БВП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗАДАЧИТЕ НА ЛИСАБОНСКАТА СТРАТЕГИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record