Show simple item record

dc.contributor.authorГеоргиев, Георги
dc.date.accessioned2016-06-06T07:43:59Z
dc.date.available2016-06-06T07:43:59Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2196
dc.description.abstractСтатията изследва и анализира структурата и качеството на потребителския и ипотечния кредитни портфейли на търговските банки в България в условията на световна финансова криза. Акцентът е поставен върху тези два вида кредити, предоставяни на физически лица, защото те заемат най-голям относителен дял в структурата на финансиране на домакинствата у нас. Анализирани са в детайли особеностите в динамиката, цената на кредитния ресурс и изменението в качеството на кредитните портфейли за времеви отрязък от 18 месеца. The article investigates and analyses the structure and the quality of consumer and mortgage credit portfolio of commercial banks in Bulgaria in the conditions of world financial crisis. It lay stress namely on these two kinds of credits because their dominant share in the credit extended to household. The article provides in detail an analysis of changes in household credit, APR and credit portfolio quality over the past 18 months.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectтърговски банкиbg_BG
dc.subjectпотребителски кредитен портфейлbg_BG
dc.subjectипотечен кредитен портфейлbg_BG
dc.subjectфинасова кризаbg_BG
dc.subjectcommercial banksbg_BG
dc.subjectconsumer credit portfoliobg_BG
dc.subjectmortgage credit portfoliobg_BG
dc.subjectfinancial crisisbg_BG
dc.titleИЗСЛЕДВАНЕ СТРУКТУРАТА И КАЧЕСТВОТО НА ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ И ИПОТЕЧНИЯ КРЕДИТНИ ПОРТФЕЙЛИ НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ В УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВА КРИЗАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record