Show simple item record

dc.contributor.authorГоранова, Пенка
dc.contributor.authorКънева, Тотка
dc.contributor.authorВеселинова, Надежда
dc.contributor.authorТананеева, Живка
dc.date.accessioned2016-06-06T08:10:25Z
dc.date.available2016-06-06T08:10:25Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2199
dc.description.abstractПолитиката на Европейския Съюз в областта на селското стопанство е нормативно уредена в чл. 32-38 от Договора за Европейска Общност и е една от най-сложните и с най-разнообразни мерки на въздействие сред политиките на Европейския Съюз. Тази политика се интегрира по различни начини в редица други обособени политики на Общността като например опазването на околната среда и здравеопазването, и поради тази причина функционирането и развитието на Общия Пазар на Селскостопански Продукти трябва да бъдат съпроводен и със създаване на Обща Селскостопанска Политика. Основната цел на разработката е на база водещите теоретични концепции и изследване на съществуващата у нас практика да се предложат насоки за развитие и приложение на маркетинговите стратегиите, които биха могли да се прилагат от аграрните фирми, произвеждащи и предлагащи яйца.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.titleМАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРЕДЛАГАНЕТО НА ЯЙЦАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record