Show simple item record

dc.contributor.authorМаринов, Марин
dc.date.accessioned2016-06-06T08:38:21Z
dc.date.available2016-06-06T08:38:21Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2201
dc.description.abstractВ настоящата статия се поставя акцентa върху финансовите параметри от общинските бюджети на българските общини. На базата на емпирични данни се прави сравнителен анализ на социално-икономическото управление на местните фискални единици от областите Плевен и Ловеч. Посредством метода на експертната оценка се поставя рейтингова оценка на всяка от тях. The present article puts the accent on the financial parameters of municipality budgets of Bulgarian municipalities. Based on empirical data, it makes a comparative analysis of the social and economic management of the local fiscal units of Pleven and Lovech districts. Each of them is rated by the expert valuation method.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectпубличен секторbg_BG
dc.subjectместно самоуправлениеbg_BG
dc.subjectобщински приходиbg_BG
dc.subjectрейтингова оценкаbg_BG
dc.subjectобщински разходиbg_BG
dc.subjectpublic sectorbg_BG
dc.subjectmunicipality revenuebg_BG
dc.subjectlocal self-managementbg_BG
dc.subjectpublic servicesbg_BG
dc.subjectratingbg_BG
dc.titleСРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ И РЕЙТИНГОВА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИТЕ ФИНАНСИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record