Show simple item record

dc.contributor.authorГорчева, Таня
dc.contributor.authorЛюбенов, Здравко
dc.contributor.authorПетров, Ивайло
dc.contributor.authorGorcheva, Tania
dc.contributor.authorLyubenov, Zdravko
dc.contributor.authorPetrov, Ivaylo
dc.date.accessioned2016-06-06T11:08:41Z
dc.date.available2016-06-06T11:08:41Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2213
dc.description.abstractНарастващата либерализация, интеграция и конкуренция през последните десетилетия, са основните причини за постоянно увеличаващата се обвързаност на фирмите с процесите на интернационализация. Това засяга всички области на икономиката, включително и услугите. В статията се разкриват съществени аспекти на интернационализацията в споменатата сфера. Представят се авторовите виждания за моделирането на тези процеси и резултатите от емпиричното им тестване.Growing liberalization, integration and competition in recent decades, are the main reasons for the ever increasing involvement of firms with internationalization process. This affects all areas of the economy, including services. The article reveals significant aspects of the internationalization in that area. There are presents the author's views on the modeling of these processes and results of their empirical testing.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectинтернационализацияbg_BG
dc.subjectуслугиbg_BG
dc.subjectтуризъмbg_BG
dc.subjectмодел на интернационализациятаbg_BG
dc.subjectinternationalizationbg_BG
dc.subjectservicebg_BG
dc.subjecttourismbg_BG
dc.subjectmodel of internationalizationbg_BG
dc.titleТЕОРЕТИЧНИ И ЕМПИРИЧНИ АСПЕКТИ Н А МОДЕЛИРАНЕТО НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ В СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕbg_BG
dc.title.alternativeTHEORETICAL AND EMPIRICAL ASPECTS ON THE MODELLING OF THE INTERNATIONALIZATION OF BULGARIAN COMPANY IN THE FIELD OF SERVICESbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record