Show simple item record

dc.contributor.authorСотирова, Даниела
dc.contributor.authorSotirova, Daniela
dc.date.accessioned2016-06-06T12:42:31Z
dc.date.available2016-06-06T12:42:31Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2233
dc.description.abstractA transformation of business ethics discourse in modern-day global crises is discussed in this paper. A new conceptual framework and a different intellectual atmosphere for public ethical discourse have been originated. The main question is of changing perspectives to understand ethical issues in business. The problem requires a broad understanding of business ethics as a systematic handling the values in business. Ethics as a critical discipline /i.e. it makes use of critical analysis/ becomes an important perspective of ethical thinking in a situation of global crisis. Analyses and conclusions are based on methods typical for any interdisciplinary applied-oriented study in humanities: interpretation of viewpoints and texts of public leaders in economics, crisis and ethics; comparative and content analyses of social facts and sociological data are used in consideration. В тази статия се анализират промените в дискурса на бизнес етиката, предизвикани от глобалната криза. Икономическа криза от последните две години извежда на преден план нови понятия и думи със силен етичен „привкус” /като алчност, например/. Голямо е изкушението за раздаване на крайни емоционални и морални преценки за причинители и „виновници” на глобалната криза: уолтстрийтският играч Мейдъф /Madoff/ e наречен „сериен финансов убиец”. Създава се различен контекст и интелектуална атмосфера за промяна в публичния етичен дискурс. Как се движи перспективата за осмисляне на етичното в бизнеса е основният интердисциплинен проблем в статията. Въпросът налага да се тръгне от едно по-широко разбиране за бизнес етиката като дефиниране и поддържане на определени ценности в икономическото поведение. Етиката като критически ориентирана дисциплина /т.е. служеща си с похватите на критическия анализ и рефлексия/ става съществена перспектива на етическото мислене в ситуацията на глобална криза. При осветляването й са търсени културни и социални аргументи, свързани с житейските ценности на поколението на кризата. Изводите в статията се правят на базата на интерпретация на тексотве и гледни точки на научни авторитети и публични лидери, изказани предимно у нас, в САЩ и Великобритания през последните месеци относно икономиката, глобалната криза и етиката в тях.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectbusiness ethicsbg_BG
dc.subjectcrisisbg_BG
dc.subjectpublic ethical discoursebg_BG
dc.subjectethical recessionbg_BG
dc.subjectvalues in businessbg_BG
dc.titleБИЗНЕС ЕТИКА И КРИЗАbg_BG
dc.title.alternativeBusiness Ethics and Crisisbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record