Show simple item record

dc.contributor.authorРадев, Асен
dc.date.accessioned2016-06-06T13:24:58Z
dc.date.available2016-06-06T13:24:58Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2245
dc.description.abstractВъзникването и широкото разпространение на електронните пари поражда нови, изключително важни въпроси за икономическата теория и практика. Един от тези въпроси е този за монетарната политика в условията на интернационализация на парите и широко приложение на електронните пари. В студията се разглеждат въпроси като: съвременното състояние на процеса на денационализацията на парите; развитието на глобалния валутен пазар и валутната субституция като основни форми на интернационализацията на парите; ролята на централната банка и нейните възможности да води успешна монетарна политика при ускорената интернационализация на парите; възможните последици от интернационализацията на парите за развиващите се и развитите страни; назрялата необходимост от премахване на емисионния монопол на ЦБ и преминаване към частно емитиране на пари и към пазарна конфигурация на световното валутно пространство.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.titleМОНЕТАРНА ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯТА НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ПАРИТЕ И ВНЕДРЯВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record