Show simple item record

dc.contributor.authorГригоров, Атанас
dc.date.accessioned2016-06-06T13:29:35Z
dc.date.available2016-06-06T13:29:35Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2247
dc.description.abstractПроблемът за кодовете на културата (за „културните кодове―, както терминът се наложи в България, главно чрез преводите на У.Еко и Р. Барт), отдавна е престанал да бъде само теоретичен, и се е превърнал и в социален проблем. Осмислянето на който и да било аспект на бързо променящата се култура на съвремието ни, а оттам – и формирането на адекватни личностни или институционални стратегии за развитие, е свързано с идентифицирането на характерните именно за този аспект кодове. Статията „Кодове на културата― е първата от няколко подготвени за печат публикации. Всички те, в своята цялост, са опит за илюстриране на един възможен път за „внедряването― на този проблем в публичното пространство; за въвеждането му в мисленето на възможно най-широк кръг от хора.The problem of Codes of Culture /the ―cultural codes‖ as the term is established in Bulgaria’ mainly through the translations of U. Eco . and R. Barthes/, has long ceased to be only theoretical, and has become a social problem. Understanding of any aspect of a rapidly changing culture of our times, and hence - the formation of adequate personal or institutional development strategies, is related to the identification of the characteristic of this particular aspect of codes. The article ―Codes of Culture‖ has prepared the first of several print publications. All of them, in their entirety, are an attempt to illustrate one possible way of ―introduction‖ to this problem in the public domain, for introduction into the thinking of the widest possible audience.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectкодовеbg_BG
dc.subjectкултураbg_BG
dc.subjectУмберто Екоbg_BG
dc.subjectculturebg_BG
dc.subjectcodesbg_BG
dc.subjectUmberto Ecobg_BG
dc.titleКОДОВЕ НА КУЛТУРАТА (1, 2, 3)bg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record