Show simple item record

dc.contributor.authorЖивков, Николай
dc.date.accessioned2016-06-07T07:42:25Z
dc.date.available2016-06-07T07:42:25Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2259
dc.description.abstractИнтересът на Венелин Ганев към проблемите на демокрацията трайно присъства в неговата теоретична дейност от началото на XX век, когато публикува първите си статии, до средата на четиридесетте години. В публикациите през първите две десетилетия на миналия век, се изясняват изискванията на демокрацията към субектите на управленския процес - държава, граждани, партии и ролята на спонтанната обществена солидарност, за демократично управлението. В средата на четиридесетте години Ганев представя цялостен свой възглед за демокрацията. Тя се разглежда като форма на държавно устройство и форма на държавно управление. Приносите на В. Ганев в изследването на демокрацията могат да бъдат обобщени в два аспекта. Първо, той определя началата й, които имат водеща роля при конституиране формата на държавно устройство. Второ, на конституираните, в съгласие с началата на демократизма, държавни органи съответства форма на управление, при която дейността на държавните органи се насочва от определено общо благо, изразяващо принципите на демокрацията. Venelin Ganev’s publications from the beginning of the last century view the requirements to the subjects of the government process for democracy when participating in it. In the mid 40s he presents his complete view of democracy. It is defined as a form of state structure and state governmentbg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectавтономияbg_BG
dc.subjectавтономия на личносттаbg_BG
dc.subjectобществена солидарностbg_BG
dc.subjectобщо благоbg_BG
dc.subjectформа на държавно устройство и държавно управлениеbg_BG
dc.subjectdemocracybg_BG
dc.subjectautonomy of personalitybg_BG
dc.subjectsocial solidaritybg_BG
dc.subjectcommon welfarebg_BG
dc.subjectform of state structure and governmentbg_BG
dc.titleДЕМОКРАЦИЯТА В СЪЧИНЕНИЯ НА ВЕНЕЛИН ГАНЕВbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record