Show simple item record

dc.contributor.authorРадулова, Анелия
dc.contributor.authorRadulova, Anelia
dc.date.accessioned2016-06-07T08:29:40Z
dc.date.available2016-06-07T08:29:40Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2271
dc.description.abstractВ статия се изследват проблеми, свързани с особеностите на личните финанси и тяхното място в системата на финансовите отношения, като следствие на връзката между корпоративни, обществени и лични финанси . Ефективността на решенията, приемани в областта на личните финанси се определя от качеството и обема на информация, които дадено лице притежава и от разбирането за това как да я използва за оптимално управление на входящи и изходящи парични потоци и за намаляване на риска. Анализът на приходите и разходите на физическите лица и техния потенциал за увеличаване е осъществен на базата на макроикономическите характеристики на околната среда. The article is related to the specifics of personal finances and their place in the system of financial relations, as a consequence of the relationship between corporate, public and personal finances. Effectiveness of the decisions adopted in the field of personal finances is determined by the quality and volume of information that an individual possesses, and understanding of how to use it for optimal management of incoming and outgoing cash flows and risk reduction. The analysis of income and expenditure of individuals and their potential for increasing is made based on the macroeconomic characteristics of the environment.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectлични финансиbg_BG
dc.subjectдоходи на физическите лицаbg_BG
dc.subjectперсонални разходиbg_BG
dc.subjectpersonal financebg_BG
dc.subjectpersonal incomebg_BG
dc.subjectpersonal expenditurebg_BG
dc.titleОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ДОХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ДОМАКИНСТВАТАbg_BG
dc.title.alternativeRESTRICTIONS MANAGEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE OF HOUSEHOLDSbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record