Show simple item record

dc.contributor.authorГеоргиева, Мариана
dc.date.accessioned2016-06-07T10:05:34Z
dc.date.available2016-06-07T10:05:34Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2275
dc.description.abstractПо своята икономическа същност кредитът е форма на движение на заемен капитал. Той намира широко приложение в сферата на националното стопанство на всяка страна и в международния икономически обмен. Той е едно от определящите условия за развитието на търговията и незаменим инструмент за стимулиране на икономическите връзки, създаващ допълнително търсене на стоковите пазари. Кредитът дава възможност за съществуването на една благоприятна среда за стимулиране на частните инвестиции и мощно средство в конкурентната среда. Банките са акционерни дружества, които извършват посреднически операции на паричния пазар като привличат свободни парични средства от икономическите агенти под формата на депозити, влогове и др. начини от една страна и ги пласират под формата на заеми, ценни книжа, съучастия, лизинг, валутни ценности и др., с цел извличане на печалба. Кредитирането е една от най-старите, но и една от най-сложните стопански функции на търговските банки, което в голяма степен определя общественото положение на тази институция. В последно време кредитирането се разглежда като “пакет” от банкови услуги. В кредитните сделки се проявяват многобройни и многопластови обществени отношения. Сами по себе си те изразяват до голяма степен стопанската активност на банките и тяхната компетентност да управляват търговските връзки с различни категории клиенти. Развитието на кредитните сделки обуславя и съответната кредитна политика на търговските банки по време на сегашната икономическа криза.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectкредитbg_BG
dc.subjectбанкови кризиbg_BG
dc.subjectкредитна политикаbg_BG
dc.subjectикономическа кризаbg_BG
dc.subjectмерки за избягване на кризата от търговските банкиbg_BG
dc.titleАСПЕКТИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕГАШНАТА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record