Show simple item record

dc.contributor.authorЛамбовска, Мая
dc.date.accessioned2016-06-07T11:07:54Z
dc.date.available2016-06-07T11:07:54Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2279
dc.description.abstractСтатията представя един модел за оценяване дейността на центровете на от- говорности в процеса на бюджетно управление на организацията. Моделът се основава на сложен инструментариум, включващ класически управленски и съвременни математически инструменти от теориите на размитата логика и на размитите подмножества. Моделът е представен както концептуално, така и методически чрез алгоритъм за реализация. Възможното приложение на модела е илюстрирано в четири варианта чрез пример за център на разходи, функциониращ в неопределена и стабилна/динамична среда. This article presents a model for performance evaluation of responsibility centers in the budgetary management process of the organization. The model is based on sophisticated instruments, including classical management tools and contemporary mathematical tools of theory of fuzzy logic and fuzzy subsets. The model is presented conceptually and methodologically (by algorithm for implementation). One possible application of the model is illustrated in four versions by an example for a cost center operating in uncertain and stable / dynamic environment.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectцентрове на отговорностиbg_BG
dc.subjectбюджетен контролbg_BG
dc.subjectразмити числаbg_BG
dc.subjectразмита логикаbg_BG
dc.subjectEvaluationbg_BG
dc.subjectresponsibility centersbg_BG
dc.subjectbudgetary controlbg_BG
dc.subjectfuzzy numbersbg_BG
dc.subjectfuzzy logicbg_BG
dc.subjectоценяванеbg_BG
dc.titleМОДЕЛ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРОВЕТЕ НА ОТ- ГОВОРНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯТАbg_BG
dc.title.alternativeA MODEL FOR PERFORMANCE EVALUATION OF RESPONSIBILITY CENTERS IN THE ORGANIZATIONbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record