Show simple item record

dc.contributor.authorНиколаева, Нора
dc.date.accessioned2016-06-07T12:30:47Z
dc.date.available2016-06-07T12:30:47Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2283
dc.description.abstractОсновната цел на статията е да се изведат фундаменталните причини, поради които водещата световна икономика попадна в условията на глобална криза. Разкриват се предимствата на философията на духовния прагматизъм в търсене на ценностните устои на модерния свят. В статията се разглежда необходимостта от духовно и ценностно прераждане и възможностите за икономически алтернативи и мислене в такава насока. Последните се представят през призмата на холистичния подход. The main goal of the article is to define the fundamental reasons due to which the world’s leading economy has fallen into the conditions of global crisis. The advantages of the philosophy of spiritual pragmatism are revealed in search of valuable foundations of the modern world. The article is considering the need of spiritual and valuable reincarnation and the possibilities of economic alternatives and a better thinking along this line. The latter have been represented through the prism of holistic approach.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectхолистична култураbg_BG
dc.subjectценностиbg_BG
dc.subjectдуховен прагматизъмbg_BG
dc.subjectикономически алтернативиbg_BG
dc.subjectholistic culturebg_BG
dc.subjectvaluesbg_BG
dc.subjectspiritual pragmatismbg_BG
dc.subjecteconomical alternativesbg_BG
dc.titleПОСТКРИЗАТА ИЛИ НАЗАД КЪМ БЪДЕЩЕТО И ОТВЪД НЕГОbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record