Show simple item record

dc.contributor.authorГоранова, Пенка
dc.contributor.authorБанчев, Петър
dc.contributor.authorВеселинова, Надежда
dc.contributor.authorТананеева, Живка
dc.date.accessioned2016-06-08T12:28:24Z
dc.date.available2016-06-08T12:28:24Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2297
dc.description.abstractThe application of the strategies for ecological marketing for manufacturing and selling biofuels gives a possibility for the enterprises to increase their incomes through realising biofuels on the market, that correspond to the consumption needs of the customers; optimizing the process of negotiating with the customers; keeping existing and attracting of new biofuel customers. The basic goal of the work is on the ground of the leasing theoretical concepts and research of the practice existing in our country to generate ideas for giving assistance to Bulgarian enterprises in their ambition to implement ecological marketing for manufacturing and selling biofuels, that are presumed to be environmentally safe. As to suggest other approaches for working to attract new customers and to keep the present key customers, which will broaden the marketing presence with (marketing share) and to increase competitiveness of the business. Ефективната стратегия за екологичен маркетинг на биогорива дава на стопанските организации възможност да увеличат приходите си чрез предлагането на биогорива, които съответстват на потребителските нужди на клиентите; да оптимизират процеса на договаряне с клиентите; да подобряват обслужването и работата с клиентите на биогорива и да задържат съществуващите и привличат нови клиенти на биогорива. Основната цел на разработката е на база водещите теоретични концепции и изследване на съществуващата у нас практика да се генерират идеи за подпомагане на българските предприятия в процеса на прилагане на екологичен маркетинг при създаването и потребяването на биогорива свързан с модерни технологии за опазване на околната среда, което ще доведе и до повишаване на конкурентно способността им, както и да се предложат подходи за работа на българските производители и предложители на биогорива, свързани с привличане на нови клиенти, с които да се разшири пазарното присъствие (дял) и икономическото състояние на бизнеса.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.titleСТРАТЕГИИ ЗА ЕКОЛОГИЧЕН МАРКЕТИНГ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОДАЖБАТА НА БИОГОРИВАbg_BG
dc.title.alternativeECOLOGICAL MARKETING STRATEGIES FOR MANUFACTURING AND SELLING BIOFUELSbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record