Show simple item record

dc.contributor.authorБаташки, Георги
dc.contributor.authorИмалова, Диана
dc.contributor.authorКънева, Тотка
dc.contributor.authorАндреев, Иван
dc.contributor.authorАлександров, Валерий
dc.date.accessioned2016-06-08T13:06:44Z
dc.date.available2016-06-08T13:06:44Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2303
dc.description.abstractНепрекъснато нарастващите изисквания към създаваната счетоводна информация за дейността на всяко предприятие е водещ мотив за търсеното на теоретично обосновани и практически приложими решения, свързани с решаването на конкретни актуални проблеми. Това в пълна степен се отнася и за счетоводството на предприятията във финансовата система. Настоящото научно изследване анализира състоянието на съществуващата счетоводна практика в търговските банки, бюджетните предприятия, застрахователните и осигурителните дружества. Върху тази основа аргументирано се предлагат възможности за решаване на проблеми с теоретико-методологичен и практико-приложен характер в счетоводството на предприятията във финансовата система. В резултат на апробацията им в дейността на изследваните предприятия се повишава качеството на създавания счетоводно-информационен продукт. The constantly growing requirements towards the accounting information about the activities of every business call for theoretically grounded and feasible solutions of some specific accounting problems. This is especially true for the accounting systems of financial enterprises. The study analyzes the status of the accounting practices adopted by commercial banks, state budget enterprises, insurance companies, and social security funds. The authors provide substantiated solutions of some theoretical, methodology-related, and practical accounting problems pertaining to the financial sector enterprises. The approbation thereof in the enterprises subjected to the study improves the quality of their accounting information output.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectсчетоводствоbg_BG
dc.subjectтърговски банкиbg_BG
dc.subjectбюджетни предприятияbg_BG
dc.subjectзастрахователни и осигурителни дружестваbg_BG
dc.subjectфинансови отчетиbg_BG
dc.subjectaccountingbg_BG
dc.subjectbanksbg_BG
dc.subjectstate budget enterprisesbg_BG
dc.subjectinsurance companiesbg_BG
dc.subjectsocial security fundsbg_BG
dc.subjectfinancial statementsbg_BG
dc.titleПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СЧЕТОВОДСТВОТО ВЪВ ФИНАНСОВАТА СИСТЕМАbg_BG
dc.title.alternativeCHALLENGES IN ACCOUNTING IN THE FINANCIAL SECTORbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record