Show simple item record

dc.contributor.authorВърбанов, Румен
dc.contributor.authorПопов, Веселин
dc.date.accessioned2016-06-08T13:15:07Z
dc.date.available2016-06-08T13:15:07Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2307
dc.description.abstractВ статията се прави опит да се изследва състоянието и основните проблеми, свързани с използването на електронната търговия в малките и средни предприятия. Анализират се трите нива за използване на Интернет - разпространяване на информация за продукти и услуги и търсене на възможности за бизнес контакти и взаимноизгодно сътрудничество чрез Web, работа с приложения за електронна търговия, електронен бизнес и приложение на Web в основните бизнес процеси. Във втората част се анализират данни от проучване състоянието на приложението на Интернет технологии и се предлагат конкретни подходи за използване на предимствата, които присъствието в Web осигурява на малкия и среден бизнес. Основно внимание е отделено на необходимостта и стратегическите бизнес предимствата, които Web сайтът може да осигури на малките и средни предприятия. Представят се подходящите технологии за B2B интеграция на информационните системи на предприятията. The article attempts to examine the situation and the main problems associated with the usage of electronic commerce in SMEs. The three levels of Internet usage are analyzed – dissemination of information about products and services and search for opportunities for business contacts and mutually beneficial cooperation through the Web, work of e-commerce applications, electronic business and usage of the Web in the core business processes. In the second part data from a study on the state of the usage of Internet technologies are analyzed and specific approaches to the usage of the advantages that a Web presence provides to small and medium businesses are proposed. Special attention is paid to the strategic business advantages that the Web site can provide to small and medium enterprises. The appropriate technologies for B2B integration of enterprise information systems are presented.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.titleПОДХОДИ И ВАРИАНТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯbg_BG
dc.title.alternativeAPPROACHES TO AND VARIANTS OF IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC COMMERCE SYSTEMS IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISESbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record