Show simple item record

dc.contributor.authorЧиприянов, Михаил
dc.contributor.authorАсенов, Анатолий
dc.contributor.authorСтоянов, Ивайло
dc.contributor.authorСтоянова, Станислава
dc.contributor.authorДанаилова, Красимира
dc.contributor.authorСтоянов, Мирчо
dc.contributor.authorПачев, Йордан
dc.contributor.authorChipriyanov, Michail
dc.contributor.authorAssenov, Anatoly
dc.contributor.authorStoyanov, Ivaylo
dc.contributor.authorStoyanova, Stanislava
dc.contributor.authorDanailova, Krasimira
dc.contributor.authorStoyanov, Mircho
dc.contributor.authorPachev, Yordan
dc.date.accessioned2016-06-09T06:04:42Z
dc.date.available2016-06-09T06:04:42Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2313
dc.description.abstractВодещата цел на проекта е проучването на възможностите за бъдещото развитие на магистърското обучение в дистанционна форма в Стопанска академия „Д.А. Ценов”. За постигането на това се извършва следното: формиране на ясна картина за търсенето на кадри с висша квалификация; откриване на възможности за повишаване качеството на елементите на образователния процес; съставяне на предложения за бъдещо развитие и усъвършенстване на уеб-базираната система за обучение VJL; дефиниране на визия за пазарно поведение на СА „Д.А. Ценов” по отношение на обучението за ОКС „Магистър”, дистанционна форма. The main objective of the project is the research of the possibilities about the future development of the Distance Learning for Master Degree Qualification in D. A. Tsenov Academy of Economics. To achieve this, proceed as follows: forming a clear picture of the demand of university qualification staff; identify opportunities for improving the quality of the elements of the educational process; drawing up proposals for future development and improvement of the Web-based learning system VJL; defining the vision for market behavior of D. A. Tsenov Academy of Economics in terms of Distance Learning for Master Degree Qualification.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectОбразованиеbg_BG
dc.subjectДистанционно обучениеbg_BG
dc.subjectЕлектронно обучениеbg_BG
dc.subjectОКС „Магистър”bg_BG
dc.subjectИкономикаbg_BG
dc.subjectФранчайзингbg_BG
dc.subjectEducationbg_BG
dc.subjectDistance Learningbg_BG
dc.subjectE-learningbg_BG
dc.subjectMaster Degree Qualificationbg_BG
dc.subjectEconomicsbg_BG
dc.subjectFranchisingbg_BG
dc.titleИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА МАГИСТЪРСКОТО ОБУЧЕНИЕ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА В СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ “Д. А. ЦЕНОВ”bg_BG
dc.title.alternativeRESEARCH OF THE OPPORTUNITIES FOR DEVELOPMENT OF DISTANCE LEARNING FOR MASTER DEGREE QUALIFICATION IN D. A. TSENOV ACADEMY OF ECONOMICSbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record