Show simple item record

dc.contributor.authorШишманов, Красимир
dc.contributor.authorShishmanov, Krasimir
dc.date.accessioned2016-06-09T06:42:55Z
dc.date.available2016-06-09T06:42:55Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2318
dc.description.abstractЕлектронното здравеопазване е бързо развиваща се област, в която си взаимодействат медицинската информатика, общественото здравеопазване, предлагането на здравни услуги и информация чрез използване на съвременни информационни и комуникационни технологии. То се характеризира не само с технологичното развитие, но и с подходи за подобряване на здравните услуги. Настоящото изследване разкрива актуалното състояние на информационните системи в лечебните заведения и очертава възможните перспективи за тяхното развитие и усъвършенстване чрез реализиране на идеята за електронно здравеопазване. E-Healthcare is a fast growing area which includes collaboration of medical Informatics, public healthcare and health services and information sharing using contemporary information and communication technologies. It describes not only the technological progress but also approaches for better health services. The following study reveals the current state of medical information systems and highlights possible perspectives for their improvement through the idea of E-Healthcare.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectелектронно здравеопазванеbg_BG
dc.subjectлечебни заведенияbg_BG
dc.subjectздравни услугиbg_BG
dc.subjectмедицинската информатикаbg_BG
dc.subjectинформационни и комуникационни технологииbg_BG
dc.subjectE-Healthcarebg_BG
dc.subjecthospitalsbg_BG
dc.subjecthealth servicesbg_BG
dc.subjectmedical informaticsbg_BG
dc.subjectinformation and communication technologiesbg_BG
dc.titleГОТОВНОСТ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕbg_BG
dc.title.alternativeREADINESS OF THE HOSPITALS TO IMPLEMENT E-HEALTHCAREbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record