Show simple item record

dc.contributor.authorНиколов, Емил Бориславов
dc.date.accessioned2016-06-09T08:36:18Z
dc.date.available2016-06-09T08:36:18Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2334
dc.description.abstractНастоящата статия е резултат от реализирането на научноизследователски проект на тема „модернизация и фирмена конкурентоспособност – теоретични и практически аспекти и ефекти”, финансиран от „Институт за научни изследвания” към Стопанска академия „Д. А Ценов”. Проектът е реализиран от екип в състав: доцент д-р Л. Варамезов (ръководител на проекта), асистент д-р Е. Николов и студентите от специалност „Икономика на индустрията” – В. Герговска, Г. Бухлев, Л. Баладжова, Р. Стефанова и Ц. Цекова. Обект на изследването са предприятията от циментовата индустрия на България - “Девня Цимент” (гр. Девня), “Вулкан” (гр. Димитровград), “Холсим България” (с. Бели Извор, Врачанско), “Плевенски цимент” (гр. Плевен) и “Златна Панега цимент” (гр. Златна Панега). Основната цел на проекта е да се изследва влиянието на модернизацията върху придобиването на устойчиви конкурентни предимства от изследваните предприятия. Реализирането на така поставената цел е свързано с разработването и апробирането на методики за оценка на модернизацията и конкурентоспособността на предприятията производители на цимент. Важно място в изследването, и основен предмет на настоящата статия, е разкриването на възможности и обосноваването на препоръки водещи до повишаване конкурентоспособността на изследваните предприятия. The present article is a result of scientific research project named “The Modernization and Firm Competitiveness – theoretical and practical aspects and effects”, financed by “Institute for scientific research” in Academy of Economics “D. A. Tsenov”. Object of the research is the Bulgarian cement plants – “Devnya Cement” (Devnya), “Vulcan” (Dimitrovgard), “Holcim Bulgaria” (Beli izlvor), “Plevenski cement” (Pleven) and “Zlatna Panega cement” (Zlatna Panega). The main project goal is to examine the influence of modernization over creation of sustainable competitive advantages in investigated companies. Achievement of the main aim is realized by implementation of tasks like: defining the ordinary state of the cement industry, creating methodologies for analyzing and measuring firm modernization and competitiveness, and their implementation in Bulgarian cement plants. One of the most important purposes of the research is the formulation and validation of ideas that can improve the competitive powers of cement plants.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectконкурентоспособностbg_BG
dc.subjectциментова индустрияbg_BG
dc.subjectоценка на фирмената конкурентоспособностbg_BG
dc.subjectмодернизацияbg_BG
dc.subjectcompetitivenessbg_BG
dc.subjectcement industrybg_BG
dc.subjectmeasurement of the firm competitivenessbg_BG
dc.subjectmodernizationbg_BG
dc.titleВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ЦИМЕНТОВАТА ИНДУСТРИЯ НА БЪЛГАРИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record