Show simple item record

dc.contributor.authorДимитрова, Ралица
dc.contributor.authorDIMITROVА, R.
dc.date.accessioned2016-06-09T08:45:46Z
dc.date.available2016-06-09T08:45:46Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2340
dc.description.abstractСтатията проследява еволюцията на моделите за управление на компаниите, като в качеството на критерий се изхожда от целевите постановки на концепциите и тяхната ориентация при реализацията на вътрешнофирмено или външно преимущество за изпълнение на поставени цели. Застъпена е тезата, че управленските решения са по-ефективни, когато мениджърът има зададена пред себе си една водеща цел. Посочени са предимствата на финансовия модел за управление на компанията на основата на стойността (VBM). The article traces the evolution of the company management models, where the criterion is based on the conceptions’ earmarked formulations and their orientation at realization of the in-house or external advantage for the accomplishment of the set goals. The thesis that the managerial decisions are more effective when the manager has assigned a leading goal is defended. The financial model advantages for managing a company based on the value are pointed out (VBM).bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;7
dc.titleСтойностният подход в управлението на компанията като продукт на еволюцията на стратегическия мениджмънтbg_BG
dc.title.alternativeThe Value Approach in the Company’s Management as a Strategic Management Evolution’s Productbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record