Show simple item record

dc.contributor.authorНедкова, Цветелина
dc.contributor.authorNedkova, Tsvetelina
dc.date.accessioned2016-06-09T12:26:27Z
dc.date.available2016-06-09T12:26:27Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2377
dc.description.abstractВ статията са разгледани фактори, формиращи средата на функциониране на селското стопанство и на осъществяване на търговията с аграрни стоки. Анализира се тяхното въздействие върху пазара на аграрни стоки. Разгледана е връзката между равнището на развитие на аграрния сектор и използваните форми на регулация. При тяхното благоприятно съчетаване се създават по-добри възможности за селскостопанските производители. Открояват се особеностите на пазара на аграрни стоки, като се подчертава необходимостта от тяхното отчитане от страна на пазарните участници, с цел сключване на ефективни аграрни сделки, допринасящи за общото конкурентоспособно развитие на отрасъла. The article examined factors forming the middle of the functioning of agriculture and the implementation of trade in agricultural goods. Analyzed their impact on the agricultural commodities. Examined the relationship between the level of development of agriculture and the forms of regulation. In their favorable combination to create better opportunities for farmers. Outstanding are the characteristics of the market of agricultural products, emphasizing the necessity of their reporting by market participants to conclude effective agrarian transactions contributing to the overall development of a competitive industry.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectаграрен секторbg_BG
dc.subjectтърговия с аграрни стокиbg_BG
dc.subjectпазар на аграрни стокиbg_BG
dc.subjectAgricultural sectorbg_BG
dc.subjectAgricultural commodities tradingbg_BG
dc.subjectMarket agricultural goodsbg_BG
dc.titleТЪРГОВСКИ АСПЕКТИ ПРИ ТЪРГОВИЯТА С АГРАРНИ СТОКИbg_BG
dc.title.alternativeCOMMERCIAL ASPECTS IN TRADE WITH AGRICULTURAL GOODSbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record