Show simple item record

dc.contributor.authorАтанасова, Христина Тодорова
dc.contributor.authorAtanasova, Hristina Todorova
dc.date.accessioned2016-06-09T12:37:12Z
dc.date.available2016-06-09T12:37:12Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2381
dc.description.abstractНастоящата статия има за цел да извлече спецификите на кооперацията-застраховател от другите кооперативни сдружавания като обикновената кооперация, жилищно-строителната кооперация и Европейското кооперативно дружество.Тя се постига чрез използване на сравнително-правния метод. Взаимозастрахователната кооперация, макар и кооперация, има свой специфичен предмет на дейност (животозастраховане); има свои отличителни белези относно съдържанието на устава; относно задължителното съдържание на формата й; нормативно уредени изисквания за притежаването на професионален опит, квалификация и добра репутация за членовете на управителния и контролния съвет; изисквания към член-кооператорите и минимален размер на гаранционния капитал. This article aims at delineating the specifics and the distinctions between mutual cooperative insurance societies, cooperatives (regulated by the general Cooperatives Act) and housing associations (regulated by the Housing Associations Act) by using benchmark analysis. This is achieved through following the historical development of the legal framework in the field.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectкооперацияbg_BG
dc.subjectживотозастрахованеbg_BG
dc.subjectсъпоставкаbg_BG
dc.subjectcooperativebg_BG
dc.subjectinsurancebg_BG
dc.subjectcomparisonbg_BG
dc.titleСПЕЦИФИКА НА ВЗАИМОЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА КООПЕРАЦИЯbg_BG
dc.title.alternativeSPECIFICS OF MUTUAL COOPERATIONbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record