Show simple item record

dc.contributor.authorГЕОРГИЕВ, РУМЕН
dc.contributor.authorGEORGIEV, R.
dc.date.accessioned2016-06-09T13:18:30Z
dc.date.available2016-06-09T13:18:30Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2390
dc.description.abstractИзследват се процесите на формиране на лихвените равнища в страната в условията на икономическата криза и въздействието на валутния борд върху тях. Подходът е системен и се базира на концепциите на теорията на игрите и стратегическото взаимодействие. Привежда се и се анализира информация от официалната банкова статистика и нормативни актове. Изхожда се от обстоятелството, че лихвеният механизъм днес е източник на множество рискове, влияещи върху икономическата сигурност на страната и организациите. Доказва се защо в сегашните условия е невъзможно чрез натиск на държавни органи, БНБ и улични протести да се повлияе съществено върху състояние достатъчно адекватно да реагират и да осигурят надеждно функциониране на информационните системи. В същото време има спешна необходимост от гаранции, които да повишат нивото на доверие на потребителите към онлайн търговията и, облекчавайки техния живот, да се отразят благотворно върху електронния бизнес като цяло. Проблемите са сложни и комплексни и засягат поне няколко страни: а. Собствениците на сайтове за електронна търговия, които трябва задължително да включат детайлна информация за безопасна работа и така да съдействат за повишаване на нивото на доверие на купувачите; б. Интернет провайдърите и доставчиците на услуги, които трябва да използват софтуер и системи за електронна търговия, които са базирани на общоприети стандарти и технологии в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ); в. Доставчиците на услуги за електронна търговия, които трябва да предоставят на потребителите подробна информация за това как да се избере интернет магазин, чиято система за безопасност прави максимално сигурни транзакциите. The formation of interest rates processes in the country in terms of economic crisis and the impact of the currency board on them are examined. The approach is systematic and is based on the concepts of game theory and their strategic interaction. Information from official banking statistics and normative acts is quoted and analyzed. It is proceeded by the circumstance that the interest rates mechanism today is the source of great number of risks influencing on the economic security of the country and the organizations. It is proved why under the present conditions it is impossible to influence significantly the lowering of interest rates by pressure of state authorities, Bulgarian national Bank (BNB) and street protests. The necessity to gradually increase the role of the BNB as a "player" on the money market is argued through more active monetary and thence an interest rate policy even before the country joins the Eurocurrency zone. Formulations for elaborating the conception necessary for that concept are revealed.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries4;2
dc.titleМЕХАНИЗМЪТ НА ЛИХВЕНИТЕ ПРОЦЕНТИ И КРИЗАТАbg_BG
dc.title.alternativeThe Mechanism of Interest Rates and the Crisisbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record