Show simple item record

dc.contributor.authorDavidson, Laura
dc.contributor.authorBlock, Walter E.
dc.contributor.authorWirth, Harold E.
dc.contributor.authorButt, Joseph A.
dc.date.accessioned2016-06-10T13:30:37Z
dc.date.available2016-06-10T13:30:37Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2417
dc.description.abstractIn the physical sciences, it goes without saying that all practitioners use words in the same manner. A mere verbal dispute would be anathema in this arena of intellectual discourse. There is no dispute, , as to the means of words such as “gravity,” “mass,” “genus,” “species,” “oxygen,” “x-ray,” etc. Matters are not as salutary in the social sciences. The present paper is an attempt to place economics, the queen of the social sciences, on a par with physics, chemistry, biology, etc., or at least to make an attempt in this direction. Systematic knowledge, the sine qua non of science, requires good communication. But this, in turn, can only be achieved, if its necessary condition is attained: precise definitions. In the present paper, we discuss in this regard the microeconomic concepts of entrepreneurship, monopoly, derps, indifference, development and rent seeking. Няма нужда да се споменава, че в областта на физическите науки всички практикуващи използват думите по същия начин. Чисто словесният диспут би бил анатема на тази арена на интелектуален дискурс. Няма спор, що се отнася до значението на думи като "гравитация", "маса", "род", "вид", "кислород", "рентгенови лъчи" и т.н. Материалните въпроси не са толкова благотворни в областта на социалните науки. В настоящата статия се прави опит да се постави икономиката, кралицата на социалните науки, на равна нога с физиката, химията, биологията и т.н., или поне се правят стъпки в тази насока. Системните знания, задължителното условие на науката, изисква добра комуникация. Но това, от своя страна, може да се постигне само ако се изпълни необходимото условие: точни определения. В тази връзка, в настоящата статия ние обсъждаме микроикономическите концепции за предприемачество, монопол, безразличие, разработване и наемотърсенеbg_BG
dc.language.isoenbg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectClaritybg_BG
dc.subjectsciencebg_BG
dc.subjectcommunicationbg_BG
dc.subjectяснотаbg_BG
dc.subjectнаукаbg_BG
dc.subjectкомуникацииbg_BG
dc.titleA CRITIQUE OF DEFINITIONS IN ECONOMICS FROM AN AUSTRIAN PERSPECTIVE: MICROECONOMICSbg_BG
dc.title.alternativeКРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ ОТНОСНО ДЕФИНИЦИИТЕ В ОБЛАСТТА НА ИКОНОМИКАТА ОТ АВСТРИЙСКА ГЛЕДНА ТОЧКА: МИКРОИКОНОМИКАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record