Show simple item record

dc.contributor.authorХаджиев, Кристиян
dc.contributor.authorHadjiev, Kristiyan
dc.date.accessioned2016-06-13T07:06:37Z
dc.date.available2016-06-13T07:06:37Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2426
dc.description.abstractВ студията по концептуално нов начин се изследват измеренията на екипния подход в контекста на новите изисквания. Извеждат се аргументи, които подчертават стратегическата роля на екипа като феномен на груповата динамика. Идентифицират се причините, които налагат използването на екипния модел в социалната практика. Анализират се видовете екипи през призмата на непосредствените резутати (динамика на кривата), както и необходимите условия за трансформиране на групите в ефективни екипни структури. Детайлно се изследват принципите, които преодоляват вътрешното организационно късогледство и минимализират риска, свързан с промяната. Извеждат се общите подходи за екипна ефективност, систематизирани в осем практики, които мениджмънтът реално прилага в бизнеса. Изследват се специфичните измерения (характерни особености) на лидерството в екипна среда. Анализират се новите (интегративни) подходи към лидерството, новата парадигма през призмата на лидерските роли, функционалния модел на Джон Ейдър, лидерството от “пето ниво” на Джим Колинс, концепцията на Майлс и Симс за самолидерството и ситуационния лидерски модел на Хърси-Бланчард, като се идентифицират зависимости, свързани с фазите, през които преминава изграждането на екипа. The article explores the philosophy of the team approach in a conceptually new way. It studies the strategic role of the team from a group dynamics perspective and justifies its importance in social practices. Various types of teams are analyzed in view of immediate results, as are the conditions necessary to transform groups into effective team structures. The principles used to overcome the internal organizational shortsightedness and risk minimization are thoroughly examined.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectфилософия на екипаbg_BG
dc.subjectдинамична (екипно базирана) и статична (йерархична) организационна структураbg_BG
dc.subjectкрива на екипните резултатиbg_BG
dc.subjectсинергитичен ефектbg_BG
dc.subjectвътрешно организационно късогледствоbg_BG
dc.subjectphilosophy of the team modelbg_BG
dc.subjectgroup dynamics perspectivebg_BG
dc.subjectgroup thinkingbg_BG
dc.subjecthigh performance organizationbg_BG
dc.subjecthigh performance curvebg_BG
dc.titleНОВИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ЕКИПНИЯ ПОДХОДbg_BG
dc.title.alternativeNEW DIMENSIONS OF TEAM APPROACHbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record