Show simple item record

dc.contributor.authorНенкова, Цветелина
dc.contributor.authorNenkova, Tsvetelina
dc.date.accessioned2016-06-13T08:44:17Z
dc.date.available2016-06-13T08:44:17Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2448
dc.description.abstractВ статията се изследва състоянието на пенсионния пазар като основен елемент на частната пенсионна система в България. В направения анализ се акцентира върху: определяне на степента на пазарна концентрация; представяне на постигнатите финансовите резултати от дейността на пенсионноосигурителните дружества и равнището на показатели, характеризиращи начина на функциониране на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. На тази база се проследяват основните тенденции в развитието на пазара за периода 2007-2012 г., очертават се някои от съществуващите проблеми и се предлагат мерки за преодоляването им в бъдеще. The article examines the state of the pension market as a key element of private pension system in Bulgaria. The analysis focuses on: defining the degree of market concentration, reporting the results and financial performance of pension companies and the level of indicators characterizing the operation of the supplementary pension insurance. On this basis, following the main trends in the market for 2007-2012, some of the existing problems are outlined. At the same time some measures are suggested in order to overcome the problems in the futurebg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectпенсионни фондовеbg_BG
dc.subjectпенсионен пазарbg_BG
dc.subjectпенсионноосигурителни дружестваbg_BG
dc.subjectпенсионни фондовеbg_BG
dc.subjectтенденцииbg_BG
dc.subjectpension marketbg_BG
dc.subjectpension insurance companiesbg_BG
dc.subjectpension fundsbg_BG
dc.subjecttrendsbg_BG
dc.titleСЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ ПЕНСИОНЕН ПАЗАР ЗА ПЕРИОДА 2007-2012 Г.bg_BG
dc.title.alternativeSTATE AND TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE BULGARIAN PENSION MARKET FOR 2007-2012bg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record