Show simple item record

dc.contributor.authorСтоянов, Михал
dc.date.accessioned2016-06-13T08:48:28Z
dc.date.available2016-06-13T08:48:28Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2449
dc.description.abstractВ условията на глобална икономическа криза предизвикателството на електронната търговия създава изключителен потенциал за извличане на ползи за икономическите агенти чрез осъществяване на онлайн покупко-продажби. Електронната търговия със своите предимства и недостатъци, създава алтернативен модел на пазаруване за всички заинтересовани икономически субекти на информационното общество във всяка фаза на икономическия цикъл. Практическата насоченост на изследването се изразява в съпоставяне на прилаганата от двете водещи в световен мащаб компании търговски технологии, постигнатите основни ефекти от дейността им и извеждане на препоръки за подобряване на конкурентните им позиции на виртуалния пазар.In the global economic crisis, the challenge of electronic commerce creates great potential to reap the benefits of economic agents by making an online purchase. Ecommerce with its advantages and disadvantages, creating an alternative model of shopping for all the economic actors in the information society in each stage of the cycle. The practical focus of the study consists in comparing the two applied by leading companies worldwide commercial technologies, achieved major effects of their operations and derive recommendations for improving their competitive position in the digital market.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectелектронна търговияbg_BG
dc.subjecteBaybg_BG
dc.subjectAmazonbg_BG
dc.subjectаукционbg_BG
dc.subjecte-commercebg_BG
dc.subjecteBaybg_BG
dc.subjectAmazonbg_BG
dc.subjectauctionbg_BG
dc.titleВЪЗМОЖНОСТИ НА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record