Show simple item record

dc.contributor.authorНиколова, Благовеста
dc.contributor.authorNikolova, Blagovesta
dc.date.accessioned2016-06-13T08:58:12Z
dc.date.available2016-06-13T08:58:12Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2453
dc.description.abstractТекстът се опитва да обобщи част от промените, които настъпват в сферата на икономическото прогнозиране през последните няколко десетилетия, като ги поставя в контекста на един по-обхватен процес на трансформации в съвременното прогнозиране. Статията обръща внимание на: утвърждаване на технологичното прогнозиране; необходимостта от дългосрочно планиране; възхода на алтернативистиката и глобалното моделиране; спецификите на нормативния компонент при процеса на икономическо прогнозиране; някои особени проблеми, които трябва да бъдат взети предвид при изготвянето на икономически прогнози. This text attempts to outline some changes in the realm of economic forecasting within the context of a broader process of transformation in contemporary forecasting during the last few decades. The paper focuses on the following issues: the rise of technological forecasting; the advantages of long-term planning; the emergence of ‘alternative futures’ and global modeling; the normative considerations in economic forecasting; and some specific problems which need to be taken into consideration when making economic forecasts.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectикономическо прогнозиранеbg_BG
dc.subjectтехнологично прогнозиранеbg_BG
dc.subjectдългосрочни прогнозиbg_BG
dc.subjectнормативно прогнозиранеbg_BG
dc.subjectалтернативно бъдещеbg_BG
dc.subjectnormative foresightbg_BG
dc.subjectalternative futuresbg_BG
dc.subjecteconomic forecastingbg_BG
dc.subjecttechnological forecastingbg_BG
dc.subjectlong-term forecastsbg_BG
dc.titleТЕНДЕНЦИИ В СЪВРЕМЕННОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОГНОЗИРАНЕbg_BG
dc.title.alternativeTRENDS IN CONTEMPORARY ECONOMIC FORECASTINGbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record