Show simple item record

dc.contributor.authorМаринов, Иван
dc.date.accessioned2016-06-15T07:04:39Z
dc.date.available2016-06-15T07:04:39Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2590
dc.description.abstractРазвитието на икономиката на България през последното десетилетие и навлизането на чужди капитали сред компаниите, предоставящи финансови услуги, са в основната на дълбоки трансформации в банковото кредитно посредничество в страната. Като една от приоритетните области на банковата дейност у нас, потребителското кредитиране претърпява сериозни количествени и структурни метаморфози, предизвикани от въздействието на редица икономически фактори и промени в кредитните политики на финансовите посредници. Разрастването на бизнеса с потребителски кредити придобива съществено значение за развитието на търговските банки у нас и увеличаването на техния пазарен дял. Само за няколко години след началото на новото хилядолетие финансирането на крайното потребление на българските домакинства става ключов фактор за рентабилността на голяма част от компаниите в банковия сектор.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries7;8
dc.subjectбанков секторbg_BG
dc.subjectтърговски банкиbg_BG
dc.subjectпотребителско кредитиранеbg_BG
dc.titleЕМПИРИЧНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ДИНАМИКАТА НА БАНКОВОТО ПОТРЕБИТЕЛСКО КРЕДИТИРАНЕ В БЪЛГАРИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record