Show simple item record

dc.contributor.authorДеков, Васил Парашкевов
dc.date.accessioned2016-06-15T08:02:47Z
dc.date.available2016-06-15T08:02:47Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2611
dc.description.abstractСчетоводната отчетност е основно средство за отчитане, контрол, анализ и прогнозиране дейността на бюджетните предприятия. Тя осигурява информация за нуждите на управлението на бюджетните организации. В бюджетната сфера счетоводната отчетност се базира на принципи, концепции и правила намиращи отражение в счетоводното законодателство. За осъществяване на пълно и достоверно информационно осигуряване на управлението на държавния бюджет в счетоводната отчетност на бюджетните предприятия се използва единната бюджетна класификация. Тя е в основата на счетоводната отчетност по касовото изпълнение на бюджета, бю- джетен сметкоплан - създаващ условия за единен подход към организацията и осъществяването на счетоводството в предприятията.целта е да се постигне ефективно управление на бюджетните ресурси. Системата на Единната сметка осъществяваща събиране, съхранение и отчитане на бюджетите средства, а счетоводните стандарти в публичния сектор създават съпоставима, уместна и разбираема информация за финансите за нужните на вътрешното управление, международните институции и капиталови пазари.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries4;9
dc.subjectдържавен бюджетbg_BG
dc.subjectрепубликански бюджетbg_BG
dc.subjectсчетоводно – информационно осигуряванеbg_BG
dc.subjectбюджетни приходиbg_BG
dc.subjectкасови разходиbg_BG
dc.titleИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНE УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record