Show simple item record

dc.contributor.authorМладенова, Мария
dc.date.accessioned2016-06-15T08:05:26Z
dc.date.available2016-06-15T08:05:26Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2615
dc.description.abstractПовишаването на икономическото развитие е било винаги основна цел на всяко общество. Като резултат от стремежа за постигането й се появяват и финансовите посредници. Те са изпълнявали различна роля през отделните етапи на развитието на обществото. В студията се изследва същността, функциите и значението на финансовите посредници. Степента на развитието им се разглежда като предпоставка за повишаване на общото благосъстояние, за ефективното разпределение на ресурсите, за усъвършенстване на финансовата система и преодоляване на пазарните несъвършенства. Цел на разработката е проследяването на различните теории, посветени на финансовите посредници - както тези, които защитават необходимостта от съществуването им, така и напълно отричащите ги. Интерес представляват причините, които съществено отличават поддръжниците на различните теории: защо едните защитават съществуването на финансовите посредници и до каква степен са далновидни онези, които ги отричат? Подчертава се, че идеите, които са заложени в съответната теория за финансовите посредници, се предопределят от етапа на развитие на икономиката.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries7;10
dc.subjectфинансови посреднициbg_BG
dc.subjectикономическо развитиеbg_BG
dc.subjectтеорииbg_BG
dc.subjectфинансова системаbg_BG
dc.titleРАЗВИТИЕ НА ТЕОРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВИТЕ ПОСРЕДНИЦИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record