Show simple item record

dc.contributor.authorЦолова – Митрева, Деница Красимирова
dc.date.accessioned2016-06-15T08:11:26Z
dc.date.available2016-06-15T08:11:26Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2621
dc.description.abstractСоциалното осигуряване е основно средство за овладяване на неблагоприятните икономически последици от старостта. Традиционният осигурителен механизъм, обвързвайки размерите на осигурителните плащания с получаваните в резултат от минала икономическа активност трудови доходи, трансформира неособено високия стандарт на живот на лицата в реална опасност от изпадане в бедност. По данни на официалната статистика, в края на 2010 г. около 44% от пенсионерите с право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в България получават пенсия в размер до 200 лв., т.е. под официалната линия на бедност в страната. Евентуалното по-тясно обвързване на минималните размери на пенсиите за осигурителен стаж и възраст с официалната линия на бедност би позволило на социалното осигуряване да се превърне в реален фундамент на социалната сигурност със значим принос за овладяване на неблагоприятните ефекти от настъпването на старостта в България.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries4;11
dc.subjectпенсия за осигурителен стаж и възрастbg_BG
dc.subjectминимален размер на пенсия за осигурителен стаж и възрастbg_BG
dc.subjectбедностbg_BG
dc.subjectлиния на бедностbg_BG
dc.titleМИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА ПЕНСИИТЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ В БЪЛГАРИЯ – ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record