Show simple item record

dc.contributor.authorТодоров, Мирослав
dc.date.accessioned2016-06-15T08:20:14Z
dc.date.available2016-06-15T08:20:14Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2630
dc.description.abstractЛизингополучателите са предприятия, наемащи нетекущи материални активи. С наемането на активи, лизингополучателите увеличават икономическите си изгоди не от придобиване на собствеността върху активите, а от тяхната употреба. Следователно не е необходимо да придобиват нетекущите материални активи, за да извършват дейността си. Именно по тази причина много предприятия предпочитат оперативния лизинг като средство за финансиране на обичайната си дейност с нетекущи материални активи. Чрез оперативния лизинг предприятията лизингополучатели не представят балансово реалната си задлъжнялост. Затова е наложително включването на всички лизингови договори в баланса на предприятието.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries7;12
dc.subjectоперативен лизингbg_BG
dc.subjectфинансов лизингbg_BG
dc.subjectбалансово отчитанеbg_BG
dc.subjectлизингови договориbg_BG
dc.titleПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ЛИЗИНГОВИТЕ СДЕЛКИ ПРИ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛИТЕbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record