Show simple item record

dc.contributor.authorВълчева, Боряна
dc.date.accessioned2016-06-15T08:24:09Z
dc.date.available2016-06-15T08:24:09Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2634
dc.description.abstractТенденцията на развитие е основен компонент в динамиката на икономическите явления и процеси. Нейното изучаване има важно познавателно значение, тъй като тя е проява на общите закономерности, характеризиращи развитието в случая на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради. В статията се акцентира върху структурата и динамиката на новопостроените жилищни сгради. Въз основа на годишни данни за България, обхващащи периода 2004 - 2011 г., е извършена проверка за наличие на тенденция с помощта на ранговите коефициенти и коефициента на автокорелация, а впоследствие е осъществено моделиране на тренда, чрез избор на подходяща математическа функция. Резултатите показват раздвижване на пазара на жилища през 2011 г. в сравнение с 2009 г. и 2010 г., като броят на въведените в експлоатация жилищни сгради значително се повишава в сравнение с предходните години.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries5;8
dc.subjectжилищни сградиbg_BG
dc.subjectстатистическо моделиранеbg_BG
dc.subjectтенденцияbg_BG
dc.subjectкризаbg_BG
dc.titleСТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record