Show simple item record

dc.contributor.authorАндреев, Николай Андреев
dc.date.accessioned2016-06-15T08:25:56Z
dc.date.available2016-06-15T08:25:56Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2635
dc.description.abstractВ настоящата разработка се изследва влиянието на световната икономическа криза върху външната търговия на България със страните от Европейския съюз. В теоретичен аспект се засягат въпросите за дефиниране на вътрешноотрасловата търговия (ВОТ), както й методите за нейното измерване. Въз основа на статистически данни за външнотърговските потоци по стокови групи за периода 2005 – 2010 година и чрез използването на определен инструментариум се анализира обемът на външната търговия на България с Европейският съюз, както и разпределението на относителните дялове на вътрешноотрасловата и междуотраслова търговия. Специален акцент се поставя върху ефектите от световната криза върху външнотърговския стокообмен и ВОТ.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries4;15
dc.subjectобем на търговияbg_BG
dc.subjectвътрешноотраслова търговияbg_BG
dc.subjectмеждуотраслова търговияbg_BG
dc.subjectЕвропейски Съюзbg_BG
dc.subjectикономическа кризаbg_BG
dc.titleВЛИЯНИЕ НА СВЕТОВНАТА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА ВЪРХУ ВЪТРЕШНООТРАСЛОВАТА ТЪГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ СЪС СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record