Show simple item record

dc.contributor.authorПавлов, Павлин
dc.date.accessioned2016-06-15T08:30:02Z
dc.date.available2016-06-15T08:30:02Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2639
dc.description.abstractУстойчивото развитие като концепция за постигане на екологосъобразно икономическо развитие на обществото изисква подходящи форми на управление на всички нива (глобално, регионално, национално и местно). Енергийният сектор, и по-конкретно − енерговъзобновяемите проекти, също предполагат на- личието на рационален и добре планиран управленски процес. Реализацията на този процес способства за развитието на възобновяемия енергиен сектор. От своя страна този факт способства за осъществяване на целите на концепцията за устойчиво развитие. Оттук произтича и взаимовръзката, обуславяща устой- чивото развитие, чрез ефективно управление на енерговъзобновяеми проекти.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries4;16
dc.subjectуправлениеbg_BG
dc.subjectенерговъзобновяеми проектиbg_BG
dc.subjectустойчиво развитиеbg_BG
dc.subjectобществоbg_BG
dc.subjectресурсиbg_BG
dc.titleУСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ, ЧРЕЗ ЕНЕРГОВЪЗОБНОВЯЕМИ ПРОЕКТИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record