Show simple item record

dc.contributor.authorЙосифова, Нина
dc.date.accessioned2016-06-15T08:30:52Z
dc.date.available2016-06-15T08:30:52Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2640
dc.description.abstractНастоящата разработка представя сделките с права и тяхното конкретно проявление: международен франчайзинг. Целта в разработката е на база теоретичната същност и правните аспекти на сделките по внос на франчайз права, да се изведат препоръки, свързани със счетоводното им отчитане. Разгледан е договорът за франчайз, като основен документ, обосноваващ сделката по покупко-продажба на права. Разгърнати са практическите варианти за реализация на франчайз сделките, както и данъчното, и счетоводното им третира- не за страната вносител.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries7;15
dc.subjectфранчайзингbg_BG
dc.subjectвнос на франчайз праваbg_BG
dc.subjectдоговор за франчайзbg_BG
dc.subjectдълготрайни нематериални активиbg_BG
dc.titleОТЧИТАНЕ НА ЧУЖДИТЕ БИЗНЕС ИДЕИ ПРИ ВНОС ЧРЕЗ ФРАНЧАЙЗbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record